Matlamat, Visi & Misi

MATLAMAT
Menyediakan Perkhidmatan Pendidikan Keguruan (PPK) secara profesional, cekap dan berkesan untuk melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru.

VISI
IPG KTAR Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru.

MISI
Melahirkan guru kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia.