Unit Psikologi & Kaunseling

Warga Jumlah paparan: 3986

Pengenalan

VISI
Insan sejahtera warga harmoni emosi seimbang

MISI
Pembestarian perkhidmatan psikologi dan kaunseling untuk memperkembangkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara

OBJEKTIF

  1. Menyediakan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling untuk kesejahteraan individu, organisasi dan komuniti.
  2. Memberi kesedaran kepada warga KPM akan Kepentingan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling dalam menguruskan kehidupan seharian.
  3. Meningkatkan pengetahuan dan kecekapan kaunselor organisasi ke tahap optimum dan berterusan.
  4. Menyediakan pendidikan kesejahteraan mental dan fizikal kepada warga IPGKTAR.
  5. Melaksanakan perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling berteraskan etika dan menepati peruntukan perundangan.
  6. Melestarikan kelangsungan perkhidmatan kaunseling kepada stake-holder.

Sumber Manusia

# Gambar Nama Jawatan
1 -Kosong- -Kosong- Ketua Unit Kaunseling
2 Banto anak Sabang Banto anak Sabang Pegawai Kaunseling Pentadbiran
3 Dr. Christie Augustine Kiek Dr. Christie Augustine Kiek Pegawai Kaunseling Pelajar