Unit Pengurusan Kewangan & Akaun

Warga Jumlah paparan: 3935

Sumber Manusia

# Gambar Nama Jawatan
1 Suzeyanty bt Ajek Suzeyanty bt Ajek Pegawai Eksekutif Kanan
2 Fidyadahlia bt Horian Fidyadahlia bt Horian Penolong Akauntan
3 Martha Laing Martha Laing Penolong Akauntan
4 Norma Wati bt Bahari Norma Wati bt Bahari Pembantu Tadbir (Kew)
5 Kalana Bin Anai Kalana Bin Anai Pembantu Tadbir (Kew)
6 Norhajjah Binti Annuar Norhajjah Binti Annuar Pembantu Tadbir (P/O)
7 Mokhtar bin Noh Mokhtar bin Noh Pembantu Operasi