Jabatan Pengajian Melayu

Warga Jumlah paparan: 6342

Sumber Manusia

# Gambar Nama Jawatan
1 Dr. Sara bt Beden Dr. Sara bt Beden Ketua Jabatan Pengajian Melayu
2 Sapiee bin Saidi Sapiee bin Saidi Pensyarah Akademik
3 Muhaimi bin Suhaili Muhaimi bin Suhaili Pensyarah Akademik
4 Dr. Radna Wismawati Muhibah bt Yahya Sawek Dr. Radna Wismawati Muhibah bt Yahya Sawek Pensyarah Akademik
5 Halik bin Wang Halik bin Wang Pensyarah Akademik
6 Sawal bin Achong Sawal bin Achong Pensyarah Akademik
7 Michael Belekum Michael Belekum Pensyarah Akademik
8 Pati anak Alap Pati anak Alap Pensyarah Akademik
9 Dr. Melvina Chung Hui Ching Dr. Melvina Chung Hui Ching Pensyarah Akademik