Jabatan Hal Ehwal Pelajar

Warga Jumlah paparan: 7619

Sumber Manusia

# Gambar Nama Jawatan
1 Safiah bt Shain Safiah bt Shain Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar
2 Siti Azura bt Juih Siti Azura bt Juih Pensyarah Akademik
3 Dayang Masbah bt Abang Amin Dayang Masbah bt Abang Amin Pensyarah Akademik
4 Bidari bin Haili Bidari bin Haili Pensyarah Akademik
5 Mohd Nur Furqan bin Abdullah @ Lain Mohd Nur Furqan bin Abdullah @ Lain Pensyarah Akademik
6 Norlia Binti Putit Norlia Binti Putit Pegawai Pengurusan
7 Haslina Binti Padiel Haslina Binti Padiel Pegawai Pengurusan
8 Suriati bt Ali Hasan Suriati bt Ali Hasan Pembantu Tadbir (P/O)
9 Mohamad Syawal bin Ahmat Mohamad Syawal bin Ahmat Pembantu Operasi

Permohonan Data Rasmi IPG

PELAKSANAAN PROSEDUR PERMOHONAN DATA RASMI INSTITUT PENDIDIKAN GURU (IPG) BAGI MODUL PELAJAR

Prosedur permohonan data ini merupakan kaedah kawalan bagi maksud memenuhi keperluan permohonan data dari pelbagai pemegang taruh (stake holder) yang berkepentingan sama ada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), agensi kerajaan bukan KPM, agensi luar dan orang awam.

Sebagai makluman tambahan, permohonan data dari pihak dalaman kampus IPG adalah tertakluk di bawah pertimbangan dan kuasa Pengarah IPG Kampus masing-masing. Manakala permohonan daripada pihak luar IPG perlu dipanjangkan ke IPGM untuk pertimbangan dan budi bicara Rektor IPGM melalui saluran rasmi.

Sebarang pertanyaan, sila hubungi Puan Norlia binti Putit melalui talian 082-673800 (sambungan 160). Disertakan Lampiran Borang Permohonan Data (Modul Pelajar) dan Carta Alir Permohonan Data IPG. Sila muat-turun borang di Muat-Turun > Jabatan > Jabatan Hal Ehwal Pelajar > Permohonan Data Rasmi IPG