Jabatan Perancangan, Penyelidikan & Inovasi (PPI)

Warga Jumlah paparan: 2745

Sumber Manusia

# Gambar Nama Jawatan
1 Dr. Clarence Ak Jerry Dr. Clarence Ak Jerry Ketua Jabatan Perancangan, Penyelidikan & Inovasi (PPI)
2 Ahap bin Awal Ahap bin Awal Pensyarah Akademik
3 Dr Wong Siew Lang Dr Wong Siew Lang Pensyarah Akademik
4 Dr. Stanley anak Abang Dr. Stanley anak Abang Pensyarah Akademik
Cetak